GoDaddy Pomoc

Moja witryna nie jest wyświetlana

Jeśli witryna się nie wyświetla, pomożemy Ci! Wykonaj następujące kroki (w kolejności), aby rozwiązać najczęstsze przyczyny.

Uwaga: Z chęcią udostępniamy ogólne informacje dotyczące rozwiązywania problemów z witryną, ale nie rozwiązujemy problemów klientów witryny, problemów związanych z aplikacjami lub treścią. Więcej informacji można znaleźć w Deklaracji pomocy technicznej.

1. Wyczyść pamięć podręczną

Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki, a następnie sprawdź, czy witryna się wyświetla. Jeśli korzystasz z sieci dostarczania zawartości (CDN) lub Wirtualnej sieci prywatnej (VPN), może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej tych sieci.

2. Sprawdź, czy rejestracja domen lub hosting nie wygasły.

 1. Przejdź do strony Odnowienia i rozliczenia .
 2. Jeśli Twoje produkty lub usługi wygasły, konieczne może być dodanie lub zaktualizowanie metody płatności, a następnie ich ręczne odnowienie.

Zalecamy dodanie alternatywnej metody płatności i włączenie automatycznego odnawiania, aby zapobiec potencjalnemu wygaśnięciu usług.

3. Upewnij się, że DNS Twojej domeny jest poprawnie wskazany

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów dotyczących plików i kodu witryny, upewnij się, że Twój DNS jest odpowiednio skonfigurowany. Jeśli zauważysz problem i wprowadzisz zmianę w DNS, pojawi się ona zazwyczaj w ciągu godziny, ale może zająć do 48 godzin, aby została wprowadzona globalnie.

4. Upewnij się, że pliki witryny znajdują się w prawidłowym katalogu

5. Sprawdź nazwę pliku domyślnego

Upewnij się, że Twój plik domyślny ma poprawną nazwę. Jeżeli posiadasz wiele plików domyślnych, upewnij się, że te, których potrzebujesz, mają odpowiedni priorytet:

6. Sprawdź uprawnienia do pliku i katalogu

Zbyt rygorystyczne lub nieprawidłowe uprawnienia plików mogą spowodować, że Twoja witryna będzie niedostępna. Skonsultuj się z deweloperem lub sprawdź system zarządzania zawartością (CMS), żeby dowiedzieć się, jakie uprawnienia plików i katalogów należy skonfigurować.

7. Sprawdź właściciela pliku i katalogu

Jeśli Twoja witryna została zbudowana przez Ciebie lokalnie lub przeniesiona z innego serwera, może być konieczne zaktualizowanie jej właściciela. Aktualizacja właściciela plików i katalogów odbywa przy użyciu polecenia chown i powinna zostać przeprowadzona przez eksperta. Skonsultuj się z deweloperem, aby dowiedzieć się, jaki właściciel powinien być nadany dla Twoich plików i katalogów:

8. Utwórz plik testowy i sprawdź jego dostępność

 • Hosting Linux: Za pomocą menedżera plików przejdź do odpowiedniego katalogu głównego, a następnie utwórz plik testowy (np. /public_html/test.txt). Wprowadź tekst do pliku, zapisz zmiany, a następnie spróbuj go wyświetlić w przeglądarce (np. mycoolexample.com/text.txt).
 • Hosting Windows: Za pomocą menedżera plików przejdź do odpowiedniego katalogu głównego i utwórz plik testowy (np. httpdocs/test.txt). Wprowadź tekst do pliku, zapisz zmiany, a następnie spróbuj go wyświetlić w przeglądarce (np. mycoolexample.com/text.txt).
  test-file

Jeśli możesz zobaczyć plik testowy, oznacza to, że Twoja domena jest technicznie dostępna.

9. Rozwiązywanie problemów z witryną

Jeśli jesteś przy tym kroku, deweloper prawdopodobnie będzie musiał przejrzeć pliki witryny, kod, aplikacje, bazę danych itp., aby określić przyczynę niewyświetlania się witryny. Deklaracja pomocy technicznej tego nie obejmuje, ale niektóre podstawowe sposoby rozwiązywania problemów to:

 • Tymczasowe wyłączenie wtyczek i widżetów
 • Zmiana na motyw domyślny
 • Tymczasowe wyłączenie pliku .htaccess
 • Aktualizacja wersji CMS
 • Aktualizacja URL, ścieżek obrazów i nazw baza danych z wkompilowanych w kod do ścieżek względnych
 • Zmiana ścieżek obrazów w celu dokładnego dopasowania (wielkość liter ma znaczenie)

Więcej informacji