Certyfikaty SSL Pomoc

Pobieranie plików certyfikatu SSL


Jeśli ręcznie instalujesz certyfikat SSL na swoim koncie hostingowym lub serwerze, musisz pobrać podstawowe i pośrednie certyfikaty z panelu SSL.

Jeśli opcja pobrania certyfikatu SSL jest wyłączona, certyfikat został już zainstalowany dla Ciebie. Nie ma potrzeby wykonywania tych instrukcji!

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz najpierw opcję Certyfikaty SSL, a później Zarządzaj dla certyfikatu, który chcesz pobrać.
  3. W obszarze Pobierz certyfikat wybierz Typ serwera, a następnie Pobierz plik ZIP.
Certyfikat zostanie pobrany.