VPS Gen 4 i serwery dedykowane Pomoc

Połącz się z moim serwerem za pomocą SSH (Secure Shell)

Wykonaj te ogólne czynności, aby połączyć się z serwerem VPS Gen 4 lub serwerem dedykowanym za pośrednictwem protokołu SSH przy użyciu klienta.


Uwaga: Konkretne kroki łączenia przez SSH zależą od używanego klienta SSH (sugerujemy PuTTy dla Windows lub Terminal dla macOS). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją programu PuTTy lub Terminal.

Zanim wykonasz te czynności, pamiętaj o następujących kwestiach:

Masz wszystkie niezbędne informacje? Zaczynajmy!

  1. Uruchom klienta SSH.
  2. Wprowadź nazwę hosta (nazwę domeny lub adres IP) i port SSH (domyślnie 22), aby ustanowić połączenie SSH.
  3. Po wyświetleniu monitu wprowadź swoją podstawową nazwę użytkownika i hasło SSH.

Uwaga: Udostępniamy informacje o tym, jak korzystać z niektórych produktów innych firm. Nie promujemy ani nie wspieramy bezpośrednio produktów innych firm i nie odpowiadamy za ich funkcje lub niezawodność takich produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji