Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Przenieś pliki lub foldery między katalogami na moim koncie hostingowym w systemie Linux

Użyj Menedżera plików cPanel, aby przenieść pliki między katalogami na koncie hostingu w systemie Linux.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    kliknij Zarządzaj
  3. W lewym górnym rogu Panelu konta wybierz Menedżer plików .
    wybierz menedżera plików
  4. W menedżerze plików cPanel przejdź do pliku lub folderu i wybierz go, a następnie wybierz opcję Przenieś .
  5. Wypełnij pola na ekranie, a następnie wybierz Przenieś pliki lub Przenieś foldery .

Więcej informacji