Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Prześlij pliki na moje konto hostingu w systemie Windows za pomocą Menedżera plików Plesk

Wykonaj poniższe czynności, aby przesłać plik na konto hostingu w systemie Windows przy użyciu Menedżera plików Plesk.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Hosting internetowy , a następnie obok konta hostingu systemu Windows, którego chcesz użyć, wybierz opcję Zarządzaj .
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz Plesk Administrator.
  4. Na stronie głównej Plesk, w panelu nawigacyjnym po lewej stronie wybierz Pliki . Zostanie wyświetlona strona Menedżer plików.
  5. Przejdź do katalogu, do którego chcesz przesłać plik lub wybierz go. Na przykład, jeśli chcesz przesłać plik do katalogu głównego witryny w domenie podstawowej, wybierz httpdocs .
  6. Wybierz opcję Prześlij.
  7. Przejdź do pliku na komputerze, wybierz plik i wybierz opcję Otwórz . Plik zostanie skopiowany do wybranej lokalizacji.

Więcej informacji