Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Tworzenie dodatków do produktu

Możesz utworzyć dodatek do produktu, aby zaoferować klientom większy wybór. Dodatki to spersonalizowane elementy bądź dodatkowe artykuły, którymi możesz uzupełnić sprzedawany produkt. Np. klient może chcieć dodać grawerowanie jako element świadczonej usługi lub usługę pakowania na prezent jako opcję do zakupu dodatkowego.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Przewiń w dół, rozwiń pozycję Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok swojej witryny.
 3. Na pulpicie nawigacyjnym rozwiń Sklep , a następnie wybierz Produkty .
 4. Wybierz nazwę produktu, który chcesz zaktualizować, albo dodaj nowy produkt.
 5. Wybierz kartę Zapasy i opcje. W sekcji Dodatki, wybierz opcję Utwórz dodatek.
 6. Wpisz nazwę dodatku, taką jak np. „grawerunek” albo „pakowanie na prezent”.
 7. Under Type, to provide your own service options, select Buyer selects from a list or, if you want customers to enter their own choice, such as words for engraving, select Buyer enters custom text.
  • If you selected Buyer selects from a list: Under Choice, add options for the service. To add more choices, select Create add-on choice. For example, if you're adding a gift-wrapping service, one choice could be "Red Paper" and the second could be "Metallic Paper."
   create add-on choice for a list
  • If you selected Buyer enters custom text: In the Instructions for the customer box, add guidance for your customers. For Character limit, set the maximum length of customers' messages.
   create custom add-on choice
 8. Do dyspozycji masz też inne sposoby na dostosowanie opcji:
  • If you require customers to select the service, check the Mandatory for the buyer box.
  • Add a Charge value so that if the customer chooses to add the service, the product's final price includes the increase.
 9. Select Done. The service option is added to the Add-ons list.
  product add-ons list

Note: To change the order of the add-ons, select the lines left of the add-on and drag it to the new position. To edit your add-ons, select the Plus Sign Button pencil. Or, to delete the option, select the Trash Button trash can.

Powiązane czynności

Więcej informacji