Zarządzany system WordPress Pomoc

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie witryny Managed WordPress

W przypadku usługi Managed WordPress kopie zapasowe są tworzone automatycznie i przechowywane przez 30 dni – nie musisz nic robić, aby je włączyć. W przypadku kont Pro domyślnie zainstalowana jest wtyczka Worker, która jest potrzebna do uruchomienia kopii zapasowych.

Ostrzeżenie: kopie zapasowe są dostępne tylko dla aktywnych planów Managed WordPress. Jeśli plan zostanie usunięty z powodu nieudanych rozliczeń, konieczne będzie dokonanie przywrócenia Twojej witryny z lokalnych kopii zapasowych lub skontaktowanie się z pomocą techniczną w celu uzyskania informacji o innych opcjach.

Tworzenie ręcznej kopii zapasowej

Chociaż kopia zapasowa jest tworzona codziennie, zdarzają się sytuacje, w których potrzebna jest ręczna kopia zapasowa, np. podczas rozwiązywania problemu z wtyczką, błędem PHP lub gdy chcesz wypróbować nowy motyw. Oto jak stworzyć ręczną kopię zapasową w planie Managed WordPress.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. W sekcji Managed WordPress wybierz opcję Zarządzaj wszystkim.
 3. Obok witryny, której kopię zapasową chcesz utworzyć, wybierz opcję Przegląd.
 4. W menu u góry wybierz opcję Kopie zapasowe.
 5. W sekcji Kopia zapasowa wybierz Wykonaj kopię zapasową.
 6. Możesz nadać nazwę swojej kopii zapasowej, aby łatwiej było Ci ją później znaleźć. Domyślna nazwa to Kopia zapasowa na żądanie użytkownika. Nadpisz ją własnym tytułem, a następnie wybierz Zapisz.

W zależności od rozmiaru Twojej witryny WordPress wygenerowanie kopii zapasowej może zająć kilka minut.

Przywracanie witryny

30-dniowa kopia zapasowa dla Twojej witryny WordPress obejmuje pliki i bazę danych. Możesz wybrać przywrócenie plików, bazy danych albo wszystkich tych elementów.

Ostrzeżenie: wszelkie zmiany dokonane po wybranej dacie utworzenia kopii zapasowej zostaną utracone. Jeżeli, przykładowo, zechcesz przywrócić bazę danych, elementy takie jak rejestry sprzedaży, posty i komentarze zapisane w terminie późniejszym niż wybrana przez Ciebie data kopii zapasowej zostaną usunięte.
 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. W sekcji Managed WordPress wybierz opcję Zarządzaj wszystkim.
 3. Obok witryny, którą chcesz zaktualizować, wybierz opcję Przegląd z menu.
 4. W menu u góry wybierz opcję Kopie zapasowe.
 5. Z kalendarza po lewej stronie wybierz datę kopii zapasowej, którą chcesz przywrócić. Jeśli masz kilka kopii zapasowych z tego samego dnia, wybierz jedną do przywrócenia.
 6. Wybierz opcję Przywróć i typ kopii zapasowej, którą chcesz przywrócić poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pola wyboru obok niej.
  Wybierz:Jeżeli miały miejsce następujące czynności:
  Pliki Ostatnio zostały dodane, zmienione albo zaktualizowane motywy/wtyczki.
  Ostatnio przesłano pliki za pośrednictwem protokołu sFTP.
  Motywy/wtyczki były edytowane przy użyciu edytora systemu WordPress.
  Baza danych Pewne ustawienia zostały przez Ciebie zmienione i witryna przestała działać.
  Musisz usunąć dużą ilość ostatnio odebranych treści spamowych.
  Twoja nazwa użytkownika lub hasło zostały zmienione bez Twojej wiedzy.
  Pliki i bazy danych Po załadowaniu Twojej witryny widoczny jest tylko biały ekran.
  Zabezpieczenia Twojej witryny zostały złamane.
 7. Wybierz opcję Przywróć .

W zależności od rozmiaru Twojej witryny WordPress przywrócenie może zająć kilka minut.

Więcej informacji