Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń konta e -mail użytkowników

Jeśli nie potrzebujesz już użytkownika, na przykład w przypadku odejścia pracownika z organizacji, w dowolnym momencie możesz usunąć jego adres e -mail. Konto będzie wtedy dostępne do utworzenia nowego użytkownika.

Uwaga: Po usunięciu użytkownika jego zawartość nie jest już dostępna, a wszelkie aliasy muszą zostać dodane do innego użytkownika lub grupy dystrybucyjnej. Możesz jednak przywrócić użytkownika w ciągu 30 dni od daty usunięcia.

  1. Zaloguj się do swojego konta Poczta e & Pulpit nawigacyjny pakietu Office (użyj nazwy użytkownika i hasła GoDaddy).
  2. Wybierz opcję Zarządzaj obok użytkownika, którego chcesz usunąć.
    Konto użytkownika wybierz opcję Zarządzaj, aby usunąć
  3. Wybierz Usuń konto .
  4. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że chcesz usunąć skrzynkę pocztową i jej aliasy, a następnie Usuń .
    Zaznaczone pole wyboru i przycisk Usuń

Powiązane czynności

Więcej informacji