Zarządzanie kontem: Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń metodę płatności

Możesz usunąć metody płatności na swoim koncie, których obecnie nie używasz.

  1. Przejdź do strony GoDaddy Metody . Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie.
  2. Wybierz plikIkona trzech pionowych kropek menu obok metody płatności, którą chcesz usunąć. Wybierz opcję Usuń .
  3. Otworzy się nowe okno.
    • Jeśli metoda płatności jest powiązana z aktywnym produktem, zostaniesz poproszony o wybranie (lub dodanie) innej metody płatności, zanim będzie można usunąć tę metodę.
    • Jeśli metoda płatności nie jest powiązana z aktywnym produktem, możesz go usunąć.
  4. Wybierz opcję Potwierdź usunięcie lub Zastąp [wybraną płatność], aby zakończyć.

Więcej informacji