system WordPress Pomoc

Włącz tryb debugowania systemu WordPress, aby wyświetlić błędy.

WordPress ma system debugowania i standardowy kod w jądrze, wtyczkach i motywach, aby uprościć proces identyfikowania błędów PHP. Włączenie tego trybu debugowania spowoduje wyświetlenie wszystkich błędów i ostrzeżeń PHP, co umożliwi ustalenie problemów z witryną.

Wymagania: Aby wykonać te kroki, będziesz potrzebować następujących narzędzi:
 • Klient FTP w celu uzyskania dostępu do plików witryny. Dostępnych jest wiele klientów FTP innych firm, ale my zalecamy klienta FTP Filezilla.
 • Edytor tekstu w celu dokonania wymaganych zmian w pliku. Dostępnych jest wiele edytorów tekstu innych firm, ale my zalecamy program Notepad++. Nie edytuj plików przy użyciu aplikacji do przetwarzania tekstu, takiej jak Microsoft Word.


 1. Połącz się przy użyciu klienta FTP lub użyj menedżera plików, aby edytować plik wp-config.php dla swojej witryny.
 2. Zmień wartość WP_DEBUG z false na true:
  
  define( 'WP_DEBUG', false );
  Po włączeniu debugowania:
  
  define( 'WP_DEBUG', true );
 3. W następującym wierszu wpisz:
  define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
  włącz tryb debugowania
 4. Po dokonaniu zmian zapisz plik. Jeśli używasz programu FileZilla, zaakceptuj ostrzeżenie o nadpisaniu pliku, aby zastąpić plik.
 5. Użyj przeglądarki internetowej, aby odwiedzić witrynę. Spowoduje to zapisanie błędów w dzienniku debugowania.
 6. Używając tego samego edytora, otwórz plik utworzony w kroku 5, /wp-content/debug.log.
 7. Sprawdź zawartość dziennika debugowania, by zidentyfikować wtyczkę, motyw czy opcję konfiguracji będącą przyczyną problemu.
Ostrzeżenie: Pamiętaj, aby po zakończeniu rozwiązywania problemów wyłączyć tryb debugowania. Pozostawienie włączonego trybu debugowania może spowodować problemy z bezpieczeństwem witryny.

Więcej informacji