Zarządzany system WordPress Pomoc

Włączanie SSH w Managed WordPress

SSH to bezpieczna metoda połączenia z planem hostingowym w celu zdalnego zarządzania systemem WordPress poprzez interfejs WordPress Command Line Interface (WP-CLI), a także za pomocą standardowych poleceń systemu Linux. Jak włączyć Secure Shell (SSH) w swoim planie Managed WordPress:

Uwaga: Dostęp SSH nie jest dostępny dla planów podstawowych. Zmień plan podstawowy Managed WordPress na wyższy, aby włączyć protokół SSH.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Na stronie Moje produkty obok Managed WordPress wybierz Zarządzaj wszystkimi.
 3. Dla witryny, której chcesz użyć, wybierz opcję Ustawienia z menu Ikona menu.
 4. W obszarze Witryna produkcyjna znajdź pozycję Logowanie przez SSH/SFTP, a następnie wybierz opcję Wyświetl lub Zmień.
  Wybierz opcję zmiany, aby zobaczyć informacje o sftp
 5. Wybierz opcję Utwórz nowy login.
 6. Obok SSH przełącz z Wyłączony na Włączony.
 7. Wybierz opcję Utwórz nowy login.
  Uwaga: spowoduje to, że bieżąca nazwa użytkownika SFTP i hasło zostaną unieważnione.
 8. Skopiuj polecenie SSH i hasło, które będą używane w aplikacji SSH, a następnie wybierz opcję Zamknij.

Możesz teraz połączyć się z planem Managed WordPress za pomocą SSH.

Więcej informacji