Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Wyjaśnienie stanów zamówień WooCommerce

Kiedy w sklepie WooCommerce zostaje utworzone nowe zamówienie, zawsze zostaje oznaczone za pomocą stanu, który odpowiada bieżącemu etapowi płatności. Zrozumienie tych stanów jest ważne, ponieważ mogą one stanowić między innymi różnicę między udaną lub nieudaną transakcją.

Stany zamówień są również często wykorzystywane do rozwiązywania problemów z nieudanymi zamówieniami i mogą być stosowane do wysyłania określonych powiadomień e-mail do klientów.

Poniżej przedstawiono domyślne stany zamówień generowane przez WooCommerce:

  • Pending payment (Oczekiwanie na płatność): Zamówienie w tym stanie zostało utworzone, ale płatność jeszcze się nie rozpoczęła. Zamówienia w tym stanie są traktowane jako nieopłacone.

  • Failed (Nieudane): Zamówienia, które się nie powiodły (np. z powodu problemów technicznych lub odrzucenia przez bank klienta).

    Uwaga: Istnieje możliwość, że zamówienie nie zostanie przeniesione natychmiast do stanu Failed (Nieudane) i będzie pozostawać w stanie Pending (Oczekujące) do momentu zweryfikowania przez operatora płatności.

  • Processing (Przetwarzanie): Zamówienia w tym stanie zostały opłacone, ale oczekują na realizację (np. na wysyłkę produktów). Wszystkie produkty z wyjątkiem tych, które są wirtualne i możliwe do pobrania, będą pozostawać w tym stanie, dopóki ręcznie nie zmienisz ich stanu na inny.
  • Completed (Zakończone): Płatność się powiodła i zamówienie zostało zrealizowane.
  • On hold (Wstrzymane): Kiedy zamówienie jest w tym stanie, zapasy produktu uległy zmniejszeniu, ale należy potwierdzić płatność.
  • Canceled (Anulowane): Zamówienie zostało anulowane ręcznie przez administratora lub klienta. Dalsze działania nie są wymagane.
  • Refunded (Zwrócone): Administrator dokonał zwrotu kosztów zamówienia.
  • Authentication required (Wymagane uwierzytelnienie): Ten stan jest używany dla zamówień, w przypadku których klient musi uwierzytelnić transakcję i spełnić wszystkie wymagania (np. SCA).

Więcej informacji