Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Wyloguj się ze wszystkich urządzeń

Przy zabezpieczaniu zagrożonego konta Microsoft 365, wyloguj się ze wszystkich sesji i urządzeń.

  1. Zaloguj się w sekcji Moje konto.
  2. Pod nazwą profilu wybierz Wyloguj się wszędzie.
    Pod nazwą profilu i adresem e-mail kliknij przycisk Wyloguj się wszędzie
  3. Wybierz OK, aby potwierdzić, że chcesz wylogować się ze wszystkich sesji i wszystkich urządzeń.
    Potwierdź, że chcesz wylogować się ze wszystkich sesji
  4. W obszarze Wybierz konto wybierz swoje konto. Zobaczysz wiadomość, że wylogowano Cię ze wszystkich urządzeń.
    Wybierz konto‌‌

Więcej informacji