GoDaddy Pomoc

Wyświetlanie szczegółów planu Pomoc techniczna WP Premium

W tym artykule dowiesz się, jak wyświetlić szczegóły subskrypcji Pomocy technicznej WordPress Premium.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Znajdź opcję Pomoc techniczna Premium i wybierz opcję Zarządzaj dla planu, którego chcesz użyć.
  3. Znajdź sekcję Szczegóły planu po prawej stronie panelu.
  4. Wybierz opcję Szczegóły.

W tej sekcji możesz znaleźć:

  • poziom subskrypcji dla Twojego planu pomocy technicznej WordPress Premium;
  • dostępne kredyty na usługi w danym miesiącu;
  • datę odnowienia planu, która jest jednocześnie datą zresetowania kredytów.

Więcej informacji: