system WordPress Pomoc

Zaloguj się do serwisu WordPress

Oto jak zalogować się do WordPressa, aby rozpocząć edycję witryny.

  1. W przeglądarce wpisz http://[nazwa domeny WordPress a]/wp-admin (na przykład http://coolexample.com/wp-admin).
  2. Wprowadź swoje dane w polach Nazwa użytkownika lub adres e-mail i Hasło, a następnie wybierz Zaloguj się.
    zaloguj się do WordPressa

Uwaga: W przypadku kont hostingu Zarządzany system WordPress i Zarządzany system WordPress Pro dostęp do panelu WordPressa można uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego konta GoDaddy.

Więcej informacji