Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Zapewnienie osobom odwiedzającym witrynę możliwości ustawienia preferencji plików cookie i śledzenia

Cookie albo inaczej niewielkie pliki z danymi to jeden ze sposobów śledzenia tego, w jaki sposób odwiedzający poruszają się w witrynie. Śledzenie może być również wykorzystywane do obserwowania odwiedzających Twoją witrynę, jeśli używasz piksela Facebooka lub identyfikatora śledzenia Google Analytics.

W niektórych stanach USA i krajach na całym świecie obowiązują przepisy dotyczące ochrony prywatności, które wymagają uzyskania wyraźnej zgody od użytkowników lub umożliwienia odwiedzającym rezygnacji z bycia śledzonym. Przepisy te mogą również wymagać powiadomienia odwiedzających o korzystaniu ze śledzenia danych. Swoje zasady możesz przedstawić w sekcji Zasady ochrony danych osobowych Twojej witryny.

Pod filmem znajdziesz więcej informacji na temat sposobu działania plików cookie i śledzenia.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Przewiń do pozycji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok witryny, którą chcesz zmienić.
 3. Wybierz opcję Edytuj witrynę, aby otworzyć edytor witryn internetowych.
 4. Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Baner plików cookie.

  Uwaga: Baner plików cookie jest domyślnie włączony w nowych witrynach. Jeśli baner plików cookie jest wyłączony, musisz go włączyć podczas dodawania jakichkolwiek integracji z funkcjami śledzenia innych firm, takimi jak Google Analytics, Facebook Pixel itp.

 5. Upewnij się, że włączony jest przełącznik Pokaż powiadomienie dotyczące plików cookie. Okno zasad dotyczących plików cookie pojawi się po załadowaniu witryny i będzie widoczne, dopóki odwiedzający ich nie zaakceptuje lub odrzuci.
  1. Jeśli odwiedzający wybierze opcję Zaakceptuj, będzie możliwe śledzenie danych behawioralnych, takich jak kliknięcia lub odwiedziny poszczególnych stron, a także informacji śledzonych przez inne firmy (takie jak Facebook, Google i Pinterest).
  2. Jeśli odwiedzający wybierze opcję Odrzuć, kliknie poza oknem lub w inny sposób zamknie okno, dane nie będą śledzone. Narzędzia śledzenia zostaną załadowane tylko w przypadku akceptacji przez odwiedzających.
 6. Pola Tytuł, Wiadomość i Etykieta przycisku są już wypełnione, jednak możesz dostosować dowolne z nich. Pole Wiadomość sprawdza się w przypadku krótkiego powiadomienia dotyczącego plików cookie. Jeśli masz dłuższe, bardziej szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, możesz dodać te zasady.
 7. Zaawansowane śledzenie to narzędzie, które gromadzi zagregowane, anonimizowane dane; jest ono oddzielone od wszelkich indywidualnych zachowań śledzonych powyżej. Aby statystyki i wskaźniki były dostępne w Twoim Panelu, należy ustawić tę opcję na WŁ. GoDaddy wykorzystuje te dane również do poprawy wydajności witryny, np. szybkości ładowania stron. Ponadto ta opcja musi być włączona, aby było możliwe śledzenie przez inne firmy. Jako właściciel firmy możesz określić, czy należy włączyć takie śledzenie.
 8. Zmiany zostaną zapisane automatycznie. Użyj opcji Podgląd, aby zobaczyć efekty. Gdy wszystko będzie gotowe, aby udostępnić zmiany publicznie, opublikuj witrynę.

Następny krok

Więcej informacji

 • Aby dowiedzieć się, czy sekcja poświęcona śledzeniu i alertom jest wymagana w przypadku Twojej firmy albo witryny i jakie informacje powinna zawierać, skonsultuj się ze swoim radcą prawnym.
 • W stanie Kalifornia, Unii Europejskiej i innych jurysdykcjach (w zależności od obowiązującego prawa) odwiedzający witryny muszą mieć możliwość zadecydowania, czy ich dane mają być śledzone czy też nie. Dodanie baneru dotyczącego plików cookie pozwala odwiedzającym decydować o prywatności ich danych, a Ciebie chroni przed potencjalnymi grzywnami z tytułu nieprzestrzegania przepisów.
 • Co RODO oznacza dla mojej firmy?
 • Odwiedź Centrum zaufania firmy GoDaddy, aby dowiedzieć się, jak używamy Twoich danych, oraz poznać dostępne opcje dotyczące gromadzonych przez nas danych.