Certyfikaty SSL Pomoc

Zgłaszanie prośby o dane osobowe zgromadzone podczas wystawiania certyfikatu SSL

Uwaga: Informacje w tym artykule dotyczą wyłącznie mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i mają związek z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Artykuł nie dotyczy osób mieszkających poza obszarem EOG.

Możesz zgłosić prośbę o uzyskanie kopii danych zgromadzonych podczas wystawiania certyfikatu SSL.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Zarządzaj wszystkim obok pozycji Certyfikaty SSL .
  3. Wybierz Pomoc > Prześlij żądanie danych .
  4. Wybierz opcję Poproś o dane .
  5. Zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem, a Twoje dane osobowe zostaną wysłane na zarejestrowany adres e -mail w ciągu 72 godzin.

Więcej informacji