Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Zmiana hasła usługi Microsoft 365

Hasło usługi Microsoft 365 można zaktualizować w panelu Poczta e-mail i Office. Jeśli jesteś właścicielem konta GoDaddy, możesz także zarządzać hasłami dla swoich użytkowników, np. jeśli musisz zresetować hasło dla pracownika.

Ten film stanowi część serii Jak to zrobić na temat konfigurowania poczty e-mail.

  1. Zaloguj się w Panelu poczty e-mail i Office (wpisz nazwę użytkownika i hasło używane w usługach GoDaddy). Jeśli nie pamiętasz hasła do konta GoDaddy, oto sposób jego resetowania.
  2. Jeśli jesteś właścicielem konta, przejdź do Użytkownicy, a następnie wybierz Zarządzaj.
  3. W sekcji Zarządzaj wybierz opcję Hasło.
  4. Wprowadź nowe hasło i wpisz je ponownie w polu Potwierdź hasło.
    Okno modalne zmiany hasła.
  5. W sekcji Awaryjny adres e-mail wprowadź lub zaktualizuj adres e-mail, który może być używany do resetowania hasła tego użytkownika. (Jeśli to hasło zostanie zapomniane, wiadomość e-mail z resetem hasła może zostać wysłana na awaryjny adres e-mail).
  6. Wybierz Zmień hasło. Zanim zacznie obowiązywać zmienione hasło, może minąć do 30 minut.

Więcej informacji