photo-leadership-mike-garrett-155

Mark Garrett
อดีตรองประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินแห่งบริษัท Adobe

ย้อนกลับ

Mark เชื่อว่าการตัดสินใจอันหนักแน่นและโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างความเติบโตให้กับบริษัท ด้วยคำแนะนำของเขา Adobe จึงสามารถนำเอารูปแบบการสมัครใช้งานบนระบบคลาวด์อันรวดเร็วที่สุดมาสู่บริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ได้จนประสบผลสำเร็จ Mark ได้ชื่อว่าเป็น “ประธานบริษัทของพนักงานทุกคน” เขาจบการศึกษาระดับ MBA ในสาขาพฤติกรรมองค์การ ดังนั้นเขาจึงพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างไม่อึดอัดใจเมื่อต้องเป็นผู้นำและพัฒนาทีมของตน ปี 2015 หนังสือพิมพ์ Silicon Valley Business Journal ได้ให้สมญานามแก่เขาว่าเป็น “ประธานบริษัทมหาชนแห่งปี” ปี 2017 นิตยสาร Institutional Investor จัดอันดับให้เขาเป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินที่ดีที่สุดในประเภทของซอฟต์แวร์โดยนักวิเคราะห์สายการขาย

สมัยที่เขาเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา Mark เคยคิดที่จะเป็นสัตวแพทย์ แต่เขาก็ค้นพบว่าตัวเขาน่าจะเหมาะกับงานด้านการบัญชีมากกว่าการต้องทำงานด้านเคมีอินทรีย์

หาก Mark ไม่ได้มาร่วมงานกับ Adobe เขาคงจะเป็นนักสถาปนิกออกแบบอาคารแทน