Aman-Bhutani-Hero

Aman Bhutani
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ย้อนกลับ

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GoDaddy Aman Bhutani ก็นำประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 20 ปีด้านเทคนิค การบริหารและการเป็นผู้นำ เพื่อทำให้แบรนด์ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและการเจริญเติบโตระดับโลก

ก่อนที่จะร่วมงานกับ GoDaddy ในปี 2019 คุณ Aman ก็ทำงานเกือบทศวรรษที่บริษัท Expedia โดยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม Brand Expedia ระหว่างปี 2015-2019 และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและรองประธานอาวุโสด้านวิศวกรรมระดับโลกระหว่างปี 2010-2015 ก่อนที่จะร่วมงานกับ Expedia คุณ Aman ก็เคยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสที่ JP Morgan Chase มาก่อน

ในปี 2018 คุณ Aman ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริษัท The New York Times โดยได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดลี คุณ Aman กับครอบครัวพักอาศัยอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน