Mark-Mccaffrey_Headshot

Mark McCaffrey
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ย้อนกลับ

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ GoDaddy Mark รับผิดชอบในด้านบัญชี การเงิน แผนการเงินและการวิเคราะห์ ภาษี เงินทุน การจัดหา ความสัมพันธ์กับนักลงทุนและแผนกอสังหาริมทรัพยสากลของบริษัท

ก่อนที่จะเข้าร่วมกับ GoDaddy Mark ได้ใช้เวลากว่า 20 ปีในการดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ PwC ในด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม (TMT) ตำแหน่งล่าสุดของ Mark คือหัวหน้าฝ่าย US TMT เป็นผู้นำทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ที่ทำงานให้กับลูกค้าหลายรายในอุตสาหกรรม TMT

เขายังทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สากลสำหรับบริษัท ร่วมถึงเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการมีส่วนร่วมในระดับสากลของลูกค้าในกลุ่มซอฟต์แวร์และบริการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดหลายรายของ PwC Mark มีประสบการณ์ในฐานะผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วยการมีส่วนร่วมในการพูดบ่อยครั้งที่การประชุมอุตสาหกรรมทั่วโลกและเวิร์กช็อปรายปีสำหรับผู้บริหารด้านการเงิน ผู้บริหารด้านการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการบริหาร เขายังร่วมบรรยายที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหัวข้อความเป็นผู้นำและมักเขียนบล็อกในหัวข้ออุตสาหกรรมและความเป็นผู้นำเป็นประจำ

เส้นทางอาชีพของ Mark นั้นผูกพันกับการบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสื่อ โดยเฉพาะกับองค์กรที่กำลังสร้างขีดความสามารถทางดิจิทัลของตัวเอง เมื่อหลายๆ อุตสาหกรรมมาบรรจบกัน นวัตกรรมดิจิทัลได้เป็นเครื่องหมายยืนยันสำหรับงานของเขาและความสำเร็จของลูกค้า Mark ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพซเคยเป็นสมาชิกกรรมการที่พิพิธภัณฑ์ Children’s Discovery ของ San Jose ในปี 2017 และกำลังดำรงตำแหน่งประธานของกรรมการมูลนิธิ Always Dream ของ Kristi Yamaguchi ในปัจจุบัน