2022_04_05_Leadership_Portraits_Paul Nicks_GDC_2897_FINAL-2

Paul Nicks
ประธานบริษัท นายทะเบียนโดเมน และนักลงทุน

ย้อนกลับ

Paul เข้าร่วม GoDaddy ในเดือนเมษายน 2007 โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาของ CashParking และนำประสบการณ์ในฐานะวิศวกรทั่วไปในการจัดการฐานข้อมูล SQL และวิศวกรรม Front-end สำหรับเทคโนโลยี ASP และ .Net มาด้วย ล่าสุด เขาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาทำมากว่าหกปี ในช่วงเวลาที่เขาทำงานกับบริษัท เขาแบกรับความรับผิดชอบและขอบเขตที่เพิ่มขึ้นในด้านธุรกิจหลังการขายของ GoDaddy รวมถึงด้านวิศวกรรม และต่อมาในด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในตำแหน่งปัจจุบัน Paul ดูแลทุกส่วนของโดเมน, นายทะเบียน, องค์กร และนักลงทุนของ GoDaddy ตลอดการทำงานกับบริษัทอันยาวนาน Paul มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับลูกค้าและประสบการณ์ของพวกเขาที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ GoDaddy ตั้งแต่การทำให้นักลงทุนในชื่อโดเมนได้รับเงินจำนวนมากขึ้น ไปจนถึงการมุ่งเน้นไปยังการทดลองอย่างต่อเนื่อง ภารกิจของเขายังไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือช่วยให้ลูกค้าค้นพบโดเมนที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่โดเมนทั่วไป

Paul ได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัย Capella และได้รับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก W.P. Carey School of Business ของมหาวิทยาลัย Arizona State