โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับโดเมน .NAME

Verisign เป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้บริการแบ็กเอนด์สำหรับส่วนขยาย .NAME

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน .NAME ได้

ทุกคนสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .NAME ได้ในลักษณะใครมาก่อนจะได้รับบริการก่อน

ข้อ จำกัด ในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .NAME คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

  • ต้องใช้ : 1-63 อักขระ
  • สามารถใช้ได้: ตัวอักษร (อักขระ a-z), ตัวเลข (0-9) และยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวที่ 3 หรือ 4 ของของชื่อโดเมน)
  • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
  • IDN : ไม่รองรับ

ฟีเจอร์

การคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินโปรดดูที่ นโยบายการคืนเงิน โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน แต่บางโดเมนอาจมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ตรวจสอบข้อมูลภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ และ การจดทะเบียนชื่อโดเมน / การต่ออายุ และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ข้อกำหนดของเนมเซิร์ฟเวอร์

  • ต้องใช้ : เนมเซิร์ฟเวอร์ 2-13 รายการ
  • สามารถใช้ : IPv4, IPv6
  • ไม่สามารถใช้ : DNSSEC

ข้อมูลเพิ่มเติม