โดเมน วิธีใช้

โอนโดเมนของฉันไปยังบัญชี GoDaddy อื่น

คุณสามารถย้ายชื่อโดเมนจากบัญชี GoDaddy ของคุณไปยังบัญชี GoDaddy อื่นได้หากโดเมนดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม โดเมนจะไม่มีสิทธิ์ในการย้ายบัญชีหากโดเมนดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการอนุมัติให้อัพเดตข้อมูลติดต่อภายในหนึ่งวันนับจากวันหมดอายุ หมดอายุแล้ว หรืออยู่ระหว่างรอย้ายอยู่แล้ว

โดเมนที่ย้ายไปยังบัญชีอื่นจะคงการตั้งค่า DNS ที่มีอยู่ทั้งหมดเอาไว้ แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับโดเมน เช่น เว็บไซต์หรืออีเมล จะไม่ได้ย้ายไปกับโดเมนดังกล่าว

หมายเหตุ: โดเมนที่รวมอยู่ในชุดบันเดิลไม่สามารถโอนย้ายได้ภายใน 120 วันนับจากวันจดทะเบียนใหม่
 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากโดเมนที่คุณกำลังจะอัพเดต หรือเลือกช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากชื่อโดเมน แล้วจากนั้น เลือกเลือกทั้งหมด
  ภาพหน้าจอของโดเมนที่เลือกไว้หลายรายการ
 3. เลือกโอนไปยังบัญชีจากเมนูการดำเนินการ
  • คุณอาจต้องเลือกเมนูเพิ่มเติมและเลื่อนลงเพื่อดูโอนไปยังบัญชี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ
  หมายเหตุ: ผู้รับมอบสิทธิ์ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงการโอนย้ายสำหรับโดเมนที่เลือกจึงจะสามารถดำเนินการโอนย้ายต่อได้
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีใหม่ แล้วจากนั้นป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 5. (ไม่บังคับ) ใส่หมายเลขลูกค้าของเจ้าของบัญชีใหม่
  • หากคุณใส่หมายเลขลูกค้า ที่อยู่อีเมลที่ใส่จะต้องตรงกับที่อยู่อีเมลบนบัญชีสำหรับหมายเลขลูกค้านั้น
 6. เลือกใช่หรือไม่เพื่อกำหนดว่าคุณต้องการให้คัดลอกข้อมูลติดต่อปัจจุบันของโดเมนที่มีสิทธิ์ไปยังบัญชีใหม่หรือไม่
 7. เลือกส่งคำขอย้าย

การย้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว และขณะนี้ผู้รับจะต้องรับโดเมนเข้าสู่บัญชีของตน เลือกดูการย้ายของฉันเพื่อตรวจสอบการย้ายอื่นๆ ที่รอดำเนินการ หรือเลือกดูโดเมนของฉันเพื่อกลับไปยังพอร์ตโฟลิโอของโดเมน

จำเป็น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับได้ตรวจสอบอีเมลและรับการย้ายโดเมนภายใน 10 วัน การย้ายบัญชีจะหมดอายุหากไม่ได้รับโดเมนภายใน 10 วัน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • ตรวจสอบสถานะการโอนบัญชีของคุณ เพื่อดูว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมใดๆ ที่ต้องดำเนินการอีกหรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม