GoDaddy วิธีใช้

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโดเมนให้ผู้ได้รับมอบสิทธิ์

หลังจากที่คุณได้มอบหมายสิทธิ์การเข้าถึงโดเมนในบัญชีของคุณแล้ว คุณจะสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจำกัดว่าผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดูและจัดการโดเมนใดได้บ้าง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดำเนินการอะไรกับโดเมนในนามของคุณได้บ้าง

ดูวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์เข้าใช้โดเมนสำหรับผู้รับมอบสิทธิ์

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกไอคอน โฟลเดอร์ เหนือรายการโดเมนของคุณเลือกโฟลเดอร์ที่จะแก้ไขแล้วเลือก แก้ไขโฟลเดอร์
  เลือกแก้ไขโฟลเดอร์
 3. (ไม่บังคับ) เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับโดเมนทั้งหมดในบัญชีของคุณได้โดยเลือกโดเมนทั้งหมด จากนั้นเลือกแก้ไขโฟลเดอร์
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงโดเมนในบัญชีของคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงการจัดการของโฟลเดอร์โดเมนทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าผู้รับมอบสิทธิ์จะสามารถเข้าถึงโดเมนทั้งหมดในบัญชีของคุณได้ เว้นแต่คุณจะจำกัดการเข้าถึงของพวกเขาไว้โดยการแก้ไขโฟลเดอร์โดเมนทั้งหมดโดยตรง
 4. เปลี่ยนแปลงระดับการเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณโดยเปลี่ยนสถานะของสิทธิ์เข้าถึงการจัดการและสิทธิ์เข้าถึงการโอนย้ายให้เป็นเปิดหรือปิด การทำเช่นนี้จะทำให้ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดำเนินการต่างๆ กับโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์ได้ตามสิทธิ์ในการเข้าถึง:
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการจะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
   • อัพเดตข้อมูลติดต่อ
   • แก้ไขเนมเซิร์ฟเวอร์
   • แก้ไขชื่อโฮสต์
   • แก้ไขการส่งต่อ
   • ล็อคหรือปลดล็อคโดเมน
   • เปิดหรือปิดการต่ออายุอัตโนมัติ
   • จัดการโดเมนย่อย
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการโอนย้ายจะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
   • เริ่มการย้ายโดเมนไปยังบัญชีอื่นของ GoDaddy
   • เริ่มการย้ายโดเมนไปยังผู้รับจดทะเบียนรายอื่น
   • ลบโดเมน
   • นำโดเมนออกประมูลสำหรับขาย
 5. เลือก บันทึก เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม