โดเมน วิธีใช้

ตรวจสอบสถานะในการย้ายโดเมนของฉัน

ตรวจสอบสถานะของการย้ายโดเมนไปยังบัญชี GoDaddy ของคุณเพื่อดูว่าโดเมนเหล่านั้นอยู่ในกระบวนการย้ายระยะใด คุณสามารถตรวจสอบโดเมนที่ย้ายระหว่างนายทะเบียน และโดเมนที่ย้ายระหว่างบัญชี GoDaddy ได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้หน้าการย้ายของ GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกปุ่มการย้ายไว้ถูกต้อง ค้นหาโดเมนที่ต้องการโดยใช้ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนรายการโดเมนของคุณ
    • การย้ายเข้า: การย้ายโดเมนไปยังบัญชี GoDaddy ของคุณจะแสดงที่นี่
    • การย้ายออก: การย้ายโดเมนจากบัญชี GoDaddy ของคุณจะแสดงที่นี่
  3. เลือกแท็บที่มีอยู่เพื่อดูโดเมนในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง หรือค้นหาโดเมนที่เจาะจงในแถบค้นหา
    • แต่ละแท็บจะจัดกลุ่มโดเมนเป็นหมวดหมู่ แต่สถานะของโดเมนแต่ละรายการอาจแตกต่างกันไป
  4. ให้ตรวจสอบคอลัมน์สถานะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของแต่ละโดเมน

การย้ายโดเมนไปยังบัญชี GoDaddy จากนายทะเบียนอื่นอาจใช้เวลา 5 ถึง 7 วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะดำเนินการการย้ายโดเมนจากบัญชี GoDaddy อื่นมาให้คุณทันทีหลังจากที่โดเมนได้รับการยอมรับเข้าสู่บัญชีใหม่

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม