เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เพิ่มวิดีโอไปยังส่วนหัวของเว็บไซต์

การใช้วิดีโอในส่วนหัวเว็บไซต์คือวิธีเพิ่มความสนใจด้านภาพ หรือเน้นให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้มือถือคือจะเห็นรูปภาพที่ไม่เคลื่อนไหวเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณโหลดเร็วขึ้น วิดีโอในส่วนหัวจะเล่นโดยไม่มีเสียง หากจะเปิดใช้งานเสียง ให้เพิ่มวิดีโอของคุณในส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์

หมายเหตุ: ไม่ใช่ทุกธีมที่จะใช้วิดีโอได้ หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของส่วนหัว ให้เปลี่ยนธีมของคุณ

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนลงไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการ ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. เลือกแก้ไขเว็บไซต์หรือแก้ไขไซต์เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขเว็บไซต์
 4. เลือกส่วนหัว (ส่วนแรกของหน้าหลักของคุณ) จากนั้นให้เลือกลูกศรถัดจากสื่อสำหรับภาพปกของคุณ
  ภาพบันทึกหน้าจอของลูกศรถัดจากสื่อสำหรับภาพปก
 5. เลือกวิดีโอ
 6. เลือกเปลี่ยนวิดีโอ
 7. อัพโหลดหรือเลือกวิดีโอของคุณหรือวิดีโอในสต็อค หรือนำเข้าวิดีโอจาก URL (วิดีโอส่วนหัวใช้ได้เฉพาะลิงก์จาก Vimeo แต่คุณสามารถ เพิ่มลิงก์วิดีโอ YouTube ให้ส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ได้)
 8. เลือกว่าจะให้ลูกค้าที่ดูเว็บไซต์ของคุณในอุปกรณ์มือถือเห็นเฉพาะรูปขนาดย่อหรือไม่ เพื่อให้หน้าเว็บหรือวิดีโอโหลดเร็วขึ้น
  หมายเหตุ: เลือกรูปขนาดย่อในการตั้งค่าวิดีโอของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าชมด้วยอุปกรณ์มือถือได้เห็นรูปขนาดย่อเริ่มต้นของ Vimeo ที่แสดงเส้นสี 3 เส้นในส่วนหัวของเว็บไซต์ของคุณ
 9. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ขณะที่คุณดำเนินการ เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ทุกคนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม