เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เพิ่มไฟล์ที่สามารถโหลดได้และโปรแกรมดู PDF

Upload files to your site, which visitors can then download for offline use. This can be handy for sharing such things as fliers, medical forms and liability waivers, to name a few. You must have a Websites + Marketing Basic or above plan. Compare plans and pricing.

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดวิดีโอวิธีใช้งานสำหรับการ เพิ่มฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงในตัวสร้างเว็บไซต์

รองรับรูปแบบไฟล์มากเกือบ 50 รูปแบบ รวมทั้ง Microsoft Word และเอกสารข้อความอื่น ๆ, PDF (Portable Document Files), สเปรดชีท รวมไปถึงภาพและวิดีโอมากกว่า 20 รูปแบบ และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 30 MB คุณสามารถเพิ่มไฟล์ลงในส่วนได้สูงสุด 15 ไฟล์ หากคุณต้องการเพิ่มอีก ให้สร้างส่วน ไฟล์ ขึ้นอีกส่วน

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนลงขยาย Websites + Marketing แล้วเลือก จัดการ ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. เลือกแก้ไขเว็บไซต์
 4. Go to the page and location where you want to add your downloadable files, and then add a section.
  • Search for the Files section if you'd like a list of files to appear or if you have various file types (documents, spreadsheets, images or .pdfs).
  • Search for the PDF Viewer section if you want to display your .pdf directly on your page for people to see before they download it.
 5. เมื่อคุณเลือกเค้าโครงแล้ว ให้เลือก เพิ่ม เพื่อแทรกส่วนใหม่
 6. Customize the accent color, title and description.
  • For files, select Add to add a file. Repeat this step to add more files to your site.
  • For the PDF Viewer, select Upload File to add your .pdf. The PDF Viewer can only upload one file.

  Note: To rename a file, click it in the list and change it in the File Label field. You won't be able to change the file type in parentheses. That's important to let people know what type of file they're downloading.

 7. Your changes are saved automatically. When you're finished, select Preview to see the results. To make your changes visible to your visitors, publish your site.

ข้อมูลเพิ่มเติม