อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Samsung Email บน Android


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ไปยัง Samsung Email ใน Android ของคุณ จากนั้นคุณก็จะสามารถรับส่งอีเมลจากโทรศัพท์ของคุณได้

 1. เปิด Samsung Email
  ซองจดหมายสีขาวบนพื้นหลังสีแดงและมีอีเมลเขียนอยู่ด้านล่าง
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้แตะ เส้นแนวนอนสามเส้นจะปรากฏซ้อนกัน Menu (เมนู) เกียร์การตั้งค่า เมนูการตั้งค่า Settings (การตั้งค่า) แล้วแตะ Add account (เพิ่มบัญชี)
 3. แตะอื่นๆ
  เลือกตัวเลือกตั้งค่าอีเมลเป็น “อื่นๆ”
 4. กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะ Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)
  ป้อนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน แล้วแตะลงชื่อเข้าใช้
 5. แตะ IMAP account (บัญชี IMAP)
 6. ภายในส่วน Account (บัญชี) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของตนเองแล้ว
 7. ภายในส่วนเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
  • เซิร์ฟเวอร์ IMAP: imap.secureserver.net
  • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL
  • พอร์ต: 993
  • คำนำหน้าเส้นทาง IMAP: ปล่อยว่างไว้
 8. ภายในส่วนเซิร์ฟเวอร์ขาออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP: smtpout.secureserver.net
  • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL
  • พอร์ต: 465
  • ต้องใช้การรับรองความถูกต้องเพื่อส่งอีเมล: เปิด
 9. แตะ ถัดไป
 10. เลือกEmail sync period (ระยะเวลาการซิงค์อีเมล) และตัวเลือก Email sync schedule (กำหนดการการซิงค์อีเมล) แล้วแตะ Done (เสร็จสิ้น)
  เลือกระยะเวลาการซิงค์อีเมลและกำหนดการการซิงค์อีเมล แล้วแตะเสร็จสิ้น
 11. อัปเดตชื่อบัญชีและชื่อของคุณ (ชื่อที่จะปรากฏในอีเมลที่ส่ง) แล้วแตะ Done (เสร็จสิ้น)

Professional Email จะอยู่ในอุปกรณ์ Android และพร้อมใช้งานแล้ว!