อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

ส่งอีเมล


ทดสอบบัญชีอีเมลจากอุปกรณ์ที่คุณเลือกหรือจากเว็บเมล ตัวอย่างนี้ใช้เว็บเมล

  1. ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บเมลของคุณ ใช้ที่อยู่และรหัสผ่านของ Professional Email ของคุณ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ GoDaddy จะใช้ไม่ได้ในที่นี้)
  2. เลือกอีเมลใหม่เพื่อเปิดอีเมลฉบับใหม่
    คลิก “เขียน”
  3. ป้อนที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ เรื่อง และข้อความตัวอย่าง
  4. เลือกส่ง
    คลิก “เขียน”
  5. ดูอีเมลทดสอบในกล่องขาเข้าของที่อยู่อีเมลอื่นของคุณ จากนั้นตอบกลับอีเมลฉบับนั้น

คุณจะเห็นอีเมลในโฟลเดอร์ส่งแล้วของ Professional Email ของคุณ และอีเมลที่ตอบกลับมาในกล่องขาเข้า คุณได้ส่งและรับอีเมลเรียบร้อยแล้ว