เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 วิธีใช้

ค้นหาชื่อผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Gen 4 ของฉัน

นี่คือวิธีค้นหาชื่อผู้ใช้สำหรับ VPS รุ่นที่ 4 หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณ คุณต้องมีชื่อผู้ใช้เพื่อ เชื่อมต่อผ่าน SSH หรือเพื่อ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเดสก์ท็อประยะไกล (RDC)

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่หรือไม่)
  2. ในหน้าผลิตภัณฑ์ของฉัน ให้คลิกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกจัดการถัดจากเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่ 4 ที่คุณต้องการใช้
  3. ใน แดชบอร์ด บัญชีที่ด้านบนของหน้าให้เลือก การตั้งค่า
    เลือกการตั้งค่า
  4. ใน ส่วนการเข้าถึง ชื่อผู้ใช้ของคุณจะอยู่ใต้ ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม