เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

ติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL บน Exchange Server 2010 ของฉันด้วยตัวเอง

หลังจากอนุมัติ คำขอเครื่องหมายรับรอง แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดเครื่องหมายรับรองของคุณจากตัวจัดการ SSL และติดตั้งบน Microsoft Exchange Server 2010 ของคุณ

คัดลอกไฟล์เครื่องหมายรับรองของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์

 1. ค้นหาไดเรกทอรีบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่จัดเก็บเครื่องหมายรับรองและไฟล์คีย์ จากนั้นอัพโหลดเครื่องหมายรับรองระดับกลาง (gd_iis_intermediates.p7b หรือที่คล้ายกัน) และเครื่องหมายรับรองหลัก (ไฟล์ .crt ที่มีชื่อแบบสุ่ม) ลงในโฟลเดอร์ดังกล่าว

เพิ่ม Certificate Snap-in ให้กับ Microsoft Management Console (MMC)

 1. คลิกที่ เมนูเริ่มต้น แล้วคลิก เรียกใช้
 2. เมื่อระบบพร้อม ให้พิมพ์ mmc แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก เพิ่ม/ลบ Snap-in
 4. ในหน้าต่างใหม่ ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม
 5. ในหน้าต่างใหม่ ให้เลือก เครื่องหมายรับรอง แล้วคลิก เพิ่ม
 6. เลือก บัญชีคอมพิวเตอร์ สำหรับ Snap-in แล้วคลิก ถัดไป
 7. คลิก เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น
 8. คลิก ปิด ในหน้าต่าง เพิ่ม Snap-in แบบสแตนด์อโลน
 9. คลิก ตกลง ในหน้าต่าง เพิ่ม/ลบ Snap-in

นำเข้าเครื่องหมายรับรอง SSL ระดับกลาง

 1. ในคอนโซล MCC ให้คลิกที่ เพื่อขยาย เครื่องหมายรับรอง (เครื่องคอมพิวเตอร์นี้)
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ หน่วยงานที่ออกเครื่องหมายรับรองระดับกลาง แล้ววางเมาส์เหนือ งานทั้งหมด และคลิก นำเข้า
 3. ในหน้าต่างใหม่ ให้คลิก ถัดไป
 4. คลิก เรียกดู แล้วค้นหาไฟล์เครื่องหมายรับรองระดับกลางที่อัพโหลดก่อนหน้านี้จากนั้นจึงคลิก เปิด
 5. คลิก ถัดไป แล้วให้ตรวจสอบว่าข้อมูลเครื่องหมายรับรองถูกต้องและจึงคลิก เสร็จสิ้น
 6. ปิดการแจ้งเตือน การนำเข้าเสร็จสมบูรณ์

ติดตั้ง SSL ของคุณด้วย Exchange Management Console

 1. คลิกที่เมนูเริ่มต้นแล้วคลิกโปรแกรม
 2. คลิกเพื่อขยายโฟลเดอร์ Microsoft Exchange 2010 แล้วคลิก Exchange Management Console
 3. ในแผงการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกแบบติดตั้งภายในองค์กรของ Microsoft Exchange
 4. บนแผงหลัก ให้ค้นหาส่วนสรุปองค์กรและคลิกจัดการฐานข้อมูล
 5. ในแผงการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกเพื่อขยายแบบติดตั้งภายในองค์กรของ Microsoft Exchange แล้วคลิกการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์
 6. บนแผงหลัก ให้ค้นหาส่วน Exchange Certificates และคลิกเพื่อเลือก Certificate ของคุณ
 7. ในแผงการดำเนินการทางซ้าย ให้ค้นหาส่วนเครื่องหมายรับรองของคุณและคลิก ทำคำขอที่ค้างไว้ให้เสร็จสมบูรณ์
 8. ในหน้าต่างใหม่ ให้คลิก เรียกดู แล้วค้นหาไฟล์เครื่องหมายรับรองหลักที่อัพโหลดก่อนหน้านี้จากนั้นจึงคลิก เปิด
 9. คลิกเสร็จสมบูรณ์
 10. หมายเหตุ: หากคุณพบข้อผิดพลาดที่ระบุว่า “The source data is corrupted or not properly Base64 encoded” (แหล่งข้อมูลเสียหายหรือเข้ารหัส Base64 ไม่ถูกต้อง) ให้กดปุ่ม F5 บนแป้นพิมพ์เพื่อรีเฟรชคอนโซล ตรวจสอบว่าเครื่องหมายรับรองของคุณแสดงเป็น False (ผลลัพธ์ที่ผิด) ในแผงหลักใต้คอลัมน์ Self Signed (ลงนามด้วยตนเอง) หากคุณเห็น True (ผลลัพธ์ที่ถูก) คุณจะต้องสร้าง new Certificate Signing Request (CSR) (ใหม่) และ re-key your certificate (คีย์เครื่องหมายรับรองของคุณซ้ำ)

 11. คลิก เสร็จสิ้น

เปิดใช้งานเครื่องหมายรับรอง SSL ของคุณ

 1. บนแผงหลัก ให้ค้นหาส่วน Exchange Certificates และคลิกเพื่อเลือก Certificate ของคุณ
 2. ในแผง Actions (การดำเนินการ) ทางซ้าย ให้ค้นหาส่วน Certificate ของคุณและคลิก Assign Services to Certificate (มอบหมายบริการไปยัง Certificate)
 3. ในหน้าต่างใหม่ ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ของคุณและคลิก Next (ถัดไป)
 4. เลือกบริการที่คุณต้องการเปิดใช้งานเครื่องหมายรับรอง (ตัวอย่างเช่น: SMTP, IMAP, POP และ IIS)
 5. คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นคลิก Assign (มอบหมาย)
 6. คลิก เสร็จสิ้น

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สาม เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์