เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

ทดสอบการกำหนดค่า SSL ของคุณ

กระบวนการในการออกและติดตั้ง SSL นั้นซับซ้อน แต่มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จ

หลังจากที่คุณสร้าง Certificate Signing Request (CSR) คุณสามารถวางลงในตัวถอดรหัส CSR เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีชื่อสามัญและองค์กรที่ถูกต้องแสดงอยู่ใน CSR จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หากข้อมูลที่แสดงบนตัวถอดรหัส CSR ไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำซ้ำกระบวนการสร้าง CSR ด้วยชื่อสามัญและองค์กรที่ถูกต้องได้

หมายเหตุ: หาก CSR ที่คุณใช้มีไว้สำหรับ เครื่องหมายรับรองแบบอักขระแทน CSR จะต้องมีเครื่องหมายดอกจันสำหรับระดับโดเมนย่อยที่คุณต้องการให้ครอบคลุมในชื่อสามัญ ตัวอย่าง: เพื่อทำให้ test.coolexample.com และ www.coolexample.com ปลอดภัย ชื่อสามัญใน CSR ต้องเป็น *.coolexample.com

หลังจากที่คุณติดตั้ง SSL Certificate แล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือทดสอบตัวตรวจสอบ SSL ของเราเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Certificate ของคุณและตรวจสอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ SSL ที่หลากหลาย ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับตัวตรวจสอบ Certificate สามารถแก้ไขได้ด้วยการคีย์ Certificate ซ้ำและติดตั้งอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม