เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

Wildcard SSL certificate คืออะไร

เอกสารรับรองอักขระตัวแทนใช้รักษาความปลอดภัยของ URL เว็บไซต์และโดเมนย่อยแบบไม่จำกัดจำนวน ตัวอย่างเช่น เอกสารรับรองอักขระตัวแทนเพียงรายการเดียวสามารถใช้รักษาความปลอดภัย www.coolexample.com blog.coolexample.com และ store.coolexample.com ได้

เอกสารรับรองอักขระตัวแทนใช้รักษาความปลอดภัยชื่อทั่วไปและโดเมนย่อยทั้งหมดตามระดับที่คุณระบุไว้ตอนยื่นคำขอ เพิ่มดอกจัน (*) ในพื้นที่โดเมนย่อยทางซ้ายของชื่อทั่วไป

ตัวอย่าง

หากคุณขอเอกสารรับรองสำหรับ *.coolexample.com จะเป็นการรักษาความปลอดภัยของ:

  • coolexample.com
  • www.coolexample.com
  • photos.coolexample.com
  • blog.coolexample.com

หากคุณขอเอกสารรับรองสำหรับ *.www.coolexample.com จะเป็นการรักษาความปลอดภัยของ:

  • www.coolexample.com
  • mail.www.coolexample.com
  • photos.www.coolexample.com
  • blog.www.coolexample.com

เอกสารรับรองอักขระตัวแทนใช้รักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกับใบรับรอง SSL ปกติ และคำขอจะได้รับการดำเนินการโดยใช้วิธีตรวจสอบความถูกต้องแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เว็บเซิร์ฟเวอร์บางแห่งอาจต้องการที่อยู่ IP เฉพาะสำหรับแต่ละโดเมนย่อยของเอกสารรับรองอักขระตัวแทน

ขั้นตอนต่อไป