WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ป้องกันปัญหาการจำกัดขนาด MySQL

บัญชีโฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการของคุณจำกัดพื้นที่จัดเก็บไว้ที่ 1GB บนฐานข้อมูล MySQL เมื่อฐานข้อมูลมีขนาดเกินขีดจำกัด ข้อมูลสำรองที่รวมไว้จะไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เว็บไซต์ของคุณอาจช้าลงได้ และบางฟังก์ชันของฐานข้อมูลเว็บไซต์อาจไม่ทำงานเป็นปกติ ป้องกันฐานข้อมูลของคุณไม่ให้มีขนาดเกินขีดจำกัดโดยลบข้อมูลโอเวอร์เฮด การสแปมความคิดเห็นมากผิดปกติ โพสต์ที่ลบออกแล้ว และโพสต์ที่แก้ไขใหม่

  1. ดูขนาดของฐานข้อมูลใน phpMyAdmin
  2. ลบข้อมูลโอเวอร์เฮดโดย เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล
  3. ลบความคิดเห็นที่ไม่ต้องการ
  4. ป้องกันการสแปมความคิดเห็นในอนาคตโดยแก้ไขการตั้งค่าความคิดเห็นของเว็บไซต์

หมายเหตุ: สำหรับปัญหาเกี่ยวกับขนาดของ MySQL เราจะแจ้งครั้งแรกเมื่อตรวจพบปัญหา ลบสิทธิ์อนุญาตภายในสองสัปดาห์ และหลังจาก 28 วัน เราจะลบตารางฐานข้อมูลที่มีขนาดเกิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ดูวิธีการจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้ที่ phpmyadmin.net