เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

คืนค่าเว็บไซต์ Websites + Marketing ของฉันโดยใช้การสำรองข้อมูลครั้งก่อน

โปรแกรมแก้ไขเว็บไซต์ Websites + Marketing จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างระหว่างที่คุณดำเนินการ ซึ่งจะสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนธีม, การเผยแพร่เว็บไซต์ หรือการลบส่วนของเว็บไซต์ แต่บางคนก็ชอบสร้างการสำรองข้อมูลด้วยตนเองเช่นกัน (ซึ่งจะบันทึกในประวัติการใช้เว็บไซต์ของคุณด้วย)

คำเตือน: การคืนค่าเว็บไซต์โดยใช้การสำรองข้อมูลจะเป็นการลบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณหลังวันที่และเวลาของการสำรองข้อมูลที่คุณคืนค่ากลับไป โดยไม่ได้ลบรูปภาพที่อัพโหลดแล้ว ผลิตภัณฑ์ หรือการนัดหมาย ซึ่งทั้งหมดมีการจัดการจากเมนูในแดชบอร์ด
  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือก จัดการ ถัดจากเว็บไซต์ของคุณเพื่อเปิดเว็บไซต์ของคุณ
  3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขไซต์ เพื่อเปิดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของคุณ
  4. เลือกการตั้งค่า จากนั้นเลือกประวัติไซต์
  5. เลื่อนเมาส์ไปยังข้อมูลสำรองที่ต้องการคืนค่า แล้วเลือก คืนค่า เมื่อคุณคืนค่าเนื้อหาแล้ว ระบบสร้างเว็บไซต์จะแสดงข้อความยืนยัน และรีเฟรชหน้าเว็บ
    ปุ่มคืนค่า
  6. ใช้ ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์ และเมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ ให้ เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม