WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

จัดตั้งเว็บไซต์ทดสอบสำหรับเว็บไซต์ Managed WordPress ของฉัน

เว็บไซต์ทดสอบเปิดโอกาสให้คุณสร้างและทดสอบเว็บไซต์โดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ผู้เข้าชมมองเห็นในเว็บไซต์จริงที่ทำงานอยู่ เมื่อใช้เว็บไซต์ทดสอบ มีสิ่งที่พึงระลึกดังนี้:

  • แผน WordPress ภายใต้การจัดการทั้งหมด (ยกเว้นแผนแบบประหยัด) มีเว็บไซต์ทดสอบสำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่ทำงานอยู่ หากคุณมีแผนแบบประหยัด คุณต้องอัพเกรดบัญชีของคุณเพื่อใช้เว็บไซต์ทดสอบ
  • เว็บไซต์ทดสอบจะใช้โดเมนที่เราสร้างให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถเลือกโดเมนอื่นหรือเพิ่มโดเมนในเว็บไซต์ทดสอบได้
  • เว็บไซต์ทดสอบของคุณจะอยู่ไปเรื่อยๆ เราจะไม่ทำลายและสร้างเว็บไซต์ทดสอบให้คุณทุกครั้งที่คุณนำเข้าหรือดึงเนื้อหาออกมา เรื่องนี้อาจเป็นสาเหตุของปัญหาการปรับข้อมูลให้ตรงกันที่คุณอาจประสบ

ฉันจะใช้เว็บไซต์ทดสอบอย่างไร

เว็บไซต์ทดสอบของคุณจะเริ่มจากการติดตั้ง WordPress ใหม่ที่โฮสต์คู่กันกับเว็บไซต์จริงของคุณ คุณสามารถดึงเนื้อหาของเว็บไซต์จริงมาอยู่ในเว็บไซต์ทดสอบได้ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ คุณก็สามารถย้ายการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเว็บไซต์ทดสอบมาที่เว็บไซต์จริงเพื่อเผยแพร่ได้

นี่คือลำดับปกติในการดำเนินการเพื่อเริ่มใช้งานเว็บไซต์ทดสอบ:

  1. การสร้างเว็บไซต์ทดสอบ
  2. ดึงเว็บไซต์จริงของฉันเข้าสู่เว็บไซต์ทดสอบ
  3. เข้าถึงเว็บไซต์ทดสอบของฉัน
  4. ดูเว็บไซต์ทดสอบของฉัน
  5. ส่งเว็บไซต์ทดสอบเข้าสู่เว็บไซต์จริง

เมื่อคุณทดสอบหรือแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว คุณก็สามารถลบเว็บไซต์ทดสอบได้