WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

เข้าถึงเว็บไซต์ทดสอบของฉัน


ขั้นตอนที่ 3 ในชุด เริ่มใช้เว็บไซต์ทดสอบ

คุณสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ทดสอบ Managed WordPress เพื่อแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ได้โดยไม่ส่งผลต่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่อยู่

เว็บไซต์ทดสอบจะมีเนื้อหาจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเว็บไซต์ทดสอบ หรือจากครั้งสุดท้ายที่คุณดึงเนื้อหาจากเว็บไซต์จริงมายังเว็บไซต์ทดสอบ

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. ในหน้าผลิตภัณฑ์ของฉัน ถัดจาก Managed WordPress ให้เลือกจัดการทั้งหมด
  3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการเข้าใช้เว็บไซต์ทดสอบเพื่อเปลี่ยนแปลง ให้เลือก การตั้งค่า จากเมนู ไอคอนเมนู
    เลือกการตั้งค่า
  4. ในส่วน เว็บไซต์ทดสอบ ให้เลือก การดำเนินการ
  5. จากเมนู ให้เลือกแก้ไขเว็บไซต์ทดสอบ
    เลือก “แก้ไขเว็บไซต์ทดสอบ”

เมื่อคุ้นเคยกับการเข้าใช้เว็บไซต์ทดสอบแล้ว คุณก็เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในเว็บไซต์ได้เลย ต่อไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีดูเว็บไซต์ทดสอบ