WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ส่งเว็บไซต์ทดสอบของฉันเข้าสู่เว็บไซต์จริง


ขั้นตอนที่ 5 ในชุด เริ่มใช้เว็บไซต์ทดสอบ

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ทดสอบแล้ว คุณก็สามารถส่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปยังเว็บไซต์จริงที่ทำงานอยู่ได้

คำเตือน: กระบวนการซิงค์จะเขียนทับไฟล์ของคุณเท่านั้นตามค่าเริ่มต้น หากคุณเลือกช่องในการเขียนทับเนื้อหา ฐานข้อมูลจะถูกเขียนทับด้วย ขอให้แน่ใจว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ทดสอบคือสิ่งที่ต้องการให้ปรากฏในเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ก่อนจะส่งการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ที่ใช้งานจริง เว็บไซต์ WooCommerce: สร้างความคุ้นเคยกับขั้นตอนการอัพเดต WooCommerce ก่อนจะส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ที่เผยแพร่ของคุณ
หมายเหตุ: รหัสหรือทรัพย์สินใดๆ ที่กำหนดเองและไม่ได้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ /wp-content จะไม่ถูกย้ายเข้าและออกจากขั้นตอนทดสอบ
  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. ในหน้าผลิตภัณฑ์ของฉัน ถัดจาก Managed WordPress ให้เลือกจัดการทั้งหมด
  3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการส่งการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ทดสอบไปเผยแพร่ ให้เลือก การตั้งค่า จากเมนู ไอคอนเมนู
    เลือกการตั้งค่า
  4. ภายใต้ เว็บไซต์ทดสอบ ให้เลือกเมนูการดำเนินการ แล้วเลือก ซิงค์เว็บไซต์
    เลือก “ซิงค์เว็บไซต์”
  5. เลือก ส่งเว็บไซต์ทดสอบไปยังเว็บไซต์จริง เลือก เขียนทับเนื้อหา เมื่อคุณต้องการเขียนทับฐานข้อมูลและไฟล์ในเว็บไซต์จริงเท่านั้น
  6. เลือก ซิงค์

การซิงค์เว็บไซต์ที่ใช้งานจริงจากเว็บไซต์ทดสอบอาจใช้เวลา 2-3 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง