logo-ASIA-no-tagline

เชื่อมต่อกับทั้งภูมิภาคด้วยโดเมนเดียว

.asia โดเมนระดับชั้นนำ (TLD) เป็นโดเมนที่ทาง ICANN-ให้การสนับสนุนที่เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค .asia โดเมน จะช่วยให้คุณสัมผัสกับภูมิภาคโดยรวมเมื่อเทียบกับแต่ละประเทศ เช่น ส่วนต่อท้ายโดเมน .JP หรือ .CN นี่จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย การคว้า .asia โดเมนมาครอง จะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค จึงทำให้ง่ายต่อการจัดการการแสดงเว็บของคุณ และเพิ่มโอกาสในการสื่อสารของคุณเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เพิ่มมากขึ้น

.asia สามารถใช้ได้กับบุคคล ธุรกิจ องค์กร และกลุ่มชุมชน ตราบใดที่หนึ่งในผู้ติดต่อของคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

.asia ทำอะไรได้บ้าง

  • ช่วยให้เข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายล้านคน ในเอเชีย ด้วยการรวมกันของการยอมรับทั่วโลก และความสำคัญในระดับภูมิภาค
  • ให้บริษัทของคุณ องค์กร หรือเหตุการณ์หน่วยงานออนไลน์ด้วยความรู้สึกของการเป็นเอเชีย
  • ปกป้องแบรนด์ของคุณจากคู่แข่งที่อาจจะฉวยโอกาสใช้ประโยชน์จากชื่อที่เป็นที่รู้จักที่สร้างขึ้นมาจากเว็บ .COM ยอดนิยมของคุณ
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของสินค้าและนโยบายด้านกฎหมาย
โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์