ceo

เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ

.ceoนำเสนอที่อยู่เว็บที่สั้น และมีประสิทธิภาพในผู้นำธุรกิจที่ต้องการเครือข่ายที่ปรึกษาหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจออนไลน์ใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นโค้ชที่ดีสำหรับผู้บริหารองค์กรและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการรับสมัครผู้นำทั่วโลก

นามบัตรธุรกิจแห่งอนาคต

ซีอีโอ ประธานจัดการ กรรมการผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และอื่น ๆ สามารถใช้ .ceo เพื่อแสดงประวัติทางธุรกิจของพวกเขาและความสำเร็จของพวกเขา แสดงให้โลกเห็นว่าคุณเป็นนักบริหาร - ซื้อดอทซีอีโอ
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของสินค้าและนโยบายด้านกฎหมาย
โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์