img-godady-dot-charity-tld-domain

โดเมน .charity คืออะไร?

หากความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณเป็นแรงผลักดันในการช่วยเหลือผู้อื่น ชื่อโดเมนขององค์กรการกุศลนั้นก็แสดงให้ถึงความพยายามอย่างหนักของคุณในการที่จะมอบชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้คนที่ยากไร้เหล่านั้น ไม่เหมือนกับหลายๆ โดเมนที่มีไว้สำหรับการทำธุรกิจ โดเมน .charity มีไว้สำหรับองค์กรซึ่งทำงานโดยไม่หวังผลกำไร

เมื่อคุณจดทะเบียน .charity โดเมนนี้จะทำให้คุณดูโดเด่นเนื่องจากเป็นการบอกให้คนทราบว่าหน่วยงานของคุณนั้นดำเนินงานโดยไม่ได้คิดเรื่องการหารายได้ และจุดประสงค์ขององค์กรของคุณก็คือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่คำนึงถึงกำไร การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ โดเมน .charity มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับโลกใบนี้อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรการกุศล

โดเมน .charity นี้มาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษโบราณ โดยแต่เดิมนั้น จะมีความหมายโดยนัยที่สื่อถึงศาสนาอย่างชัดเจน แต่เมื่อเวลาผ่านไป คำว่าองค์กรการกุศล (Charity) นั้นไปพ้องกับภาษาฝรั่งเศสคำว่า Charité ซึ่งมีความหมายว่าการแสดงความรักกับผู้คนผ่านการให้อันยิ่งใหญ่ ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า โดเมน .charity นั้นได้เข้าไปครองใจคนส่วนใหญ่

เพราะไม่แต่การให้ที่มองเห็นแบบรูปธรรมแล้ว แต่องค์กรการกุศลยังเป็นชื่อที่เราได้มอบให้กับองค์กรที่อุทิศตนเพื่อการมอบทรัพยากรต่างๆ ให้กับผู้คนที่รอคอยความช่วยเหลือ กลุ่มองค์กรเหล่านี้มีภารกิจที่ต้องทำหลายประเภท ตั้งแต่การคุ้มครองสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ไปจนถึงการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ องค์กรที่ไม่แสวงกำไรเหล่านี้ รวมถึง

  • องค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อม
  • องค์การนอกภาครัฐ (NGO)
  • องค์กรการกุศลด้านสุขภาพ
  • องค์กรการกุศลด้านการศึกษา
  • องค์กรการกุศลด้านวัฒนธรรม
  • องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือสัตว์

องค์กรไม่แสวงกำไรอาจมีความสนใจในโดเมน .charity แม้ว่าในวันนี้องค์กรไม่แสวงกำไรและองค์กรการกุศลอาจมีความหมายในแนวทางเดียวกัน แต่ก็ยังมีกฎที่มีความพิเศษซึ่งจะต้องพิจารณาถึงเมื่อจะหน่วยงานใดนั้นๆ จะเรียกขานตัวเองว่าเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่ภาษีของรัฐบาลตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงจะมีการกำหนดว่ากลุ่มของคุณนั้นเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ซึ่งการเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรนั้นจะได้รับข้อยกเว้นในการจ่ายภาษีหลายๆ ด้านซึ่งต่างจากองค์กรที่แสวงกำไร จึงทำให้องค์กรการกุศลนั้นสามารถมุ่งเน้นไปยังภารกิจของตนได้อย่างเต็มที่

โดเมน .charity นำความสำเร็จใดมาให้เรา?

หากอยากรู้แน่ชัดว่าโดเมน .charity ได้นำความสำเร็จใดมาให้คุณ ให้ลองมองเข้าไปในดวงตาของคนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากงานที่คุณบรรลุผลสำเร็จ องค์กรเพื่อการกุศลได้ดำเนินกิจกรรมบางอย่างอันเป็นเรื่องที่น่าจดจำซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างประเมินค่ามิได้

อย่างเช่น ในช่วงเวลาวิกฤติ องค์กรต่างๆ อาทิ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศที่แจกจ่ายอาหาร ให้ที่พักพิงและให้การคุ้มครองแก่ผู้อพยพ องค์กรอื่นๆ เช่น อ็อกแฟมอินเทอร์เนชันแนลที่ให้ความสนใจไปที่เรื่องความยากจน โดยที่พวกเขาจะเน้นให้ความช่วยเหลือกับประเทศยากจนที่สุดบางประเทศ และจัดหาที่พักอาศัยพร้อมด้วยอาหารและน้ำตามความจำเป็น หลาย ๆ โรงพยาบาลที่ให้การบริการอยู่ในทุกวันนี้ แท้จริงแล้วนั้นให้บริการโดยแทบไม่มีกำไร ทั้งหมดนั้นเป็นการทำงานการกุศลเพื่อคนในท้องถิ่น

แน่นอนว่า ชื่อโดเมนไม่ได้เป็นตัวบอกถึงความสำเร็จขององค์กร แต่การมีที่อยู่เว็บ .charity อาจจะช่วยให้ผู้คนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูล (ผู้บริจาคหรืออาสาสมัคร) ที่ตนเองต้องการได้ง่ายขึ้น ซึ่งหมายความว่าหลายๆ ชีวิตนั้นจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้น

จดทะเบียน .charity เพื่อเริ่มต้นภารกิจของคุณ

หากคุณต้องการซื้อโดเมน .charity โอกาสที่คุณจะได้รับนั้นก็คือ คุณจะได้ลงมือทำสิ่งที่จะช่วยทำให้โลกนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น อย่าได้ลังเลใจที่จะเริ่มเป็นเจ้าของชื่อโดเมน .charity วันนี้ เพราะทุกๆ วันที่ผ่านไป นั่นหมายถึงการพลาดโอกาสที่คุณจะได้ช่วยเหลือคนที่รอคอยความหวังจากคุณ ยังมีผู้คนที่รอรับประโยชน์อันมหาศาลจากงานการกุศลที่คุณตั้งใจทำ คุณสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาได้ตอนนี้ จดทะเบียนโดเมนของคุณวันนี้
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของสินค้าและนโยบายด้านกฎหมาย
โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์