พำนักอยู่ในแคริบเบียน? นี่คือโดเมนของคุณ

ที่อยู่ .com เป็นหนึ่งในที่อยู่ที่คุณมองหามากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต และ.com.ag ก็เช่นเดียวกันสำหรับผู้คนที่อยู่ในแอนติกาและบาร์บูดา หากธุรกิจและ/หรือลูกค้าของคุณใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดเมนนี้ก็น่าจะเหมาะกับธุรกิจของคุณ จริงอยู่ว่า คุณยังมีทางเลือกอื่นๆ อีก หากคุณต้องการความคิดสร้างสรรค์ หากคุณขายผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องเงิน .com.ag ก็น่าจะเหมาะ เพราะว่าชื่อโดเมนนี้บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เหมือนกับเว็บไซต์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และเว็บไซต์อื่นๆ เนื่องจากเป็นโดเมนที่มีหลายตัวเลือก แล้วใครล่ะที่จะไม่ชอบโดเมนนี้