cn-logo

โดเมนสำหรับเจ้าของกิจการในประเทศจีน

ธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟูในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ .com.cn เป็นโดเมนที่จะช่วยให้คุณมีไอเดียใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจของคุณ โดเมน .com.cn สื่อให้เห็นภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพในโลกออนไลน์ของคุณแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 750 ล้านคนในประเทศจีน 95% ของผูู้ที่ใช้สมาร์ทโฟน โดเมน .com.cn เหมาะกับธุรกิจในประเทศ เช่น การจัดส่งอาหาร รถจักรยานให้เช่า ความงาม เทคโนโลยี การเงิน การสอนพิเศษ น้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูง ศิลปะการต่อสู้และอื่นๆ อีกมาก หากธุรกิจที่คุณดำเนินอยู่ในประเทศจีนเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์ โดเมนนี้ก็เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

ธุรกิจต่างชาติก็สามารถนำเสนอการบริการในท้องถิ่นได้

ประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุุดของโลก และโดเมน .com.cn ก็เหมาะกับบริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายตลาดผลิตภัณฑ์และการบริการของตนไปยังประเทศจีน เลือก .com.cn หากคุุณดำเนินธุรกิจส่งออกอาหารกระป๋อง สินค้าสำหรับเด็กเล็ก หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และนำเข้าอุปกรณ์กีฬาไปยังประเทศจีนเพื่อขายให้กับลูกค้าออนไลน์ที่เป็นนักกีฬาด้วย .com.cn

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อจำกัด

ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนโดเมน .com.cn ได้ อย่างไรก็ตาม รายการทะเบียนจะตรวจสอบความถูกต้องว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนนี้สอดคล้องกับกฎหมายและมูลของประเทศจีน รายการทะเบียนจะลบชื่อโดเมนที่พวกเขาเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดการลงทะเบียน

รายการทะเบียน .cn จะได้รับการดูแลรักษาบนแผ่นใหญ่ประเทศจีนโดย CNNIC: CNNIC คือ China Internet Network Information Center ธุรกิจจำเป็นต้องจัดหาใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทและบุคคลที่จดทะเบียนจะต้องจัดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน