รวมเอาชื่อที่เป็นที่รู้จักและประเทศอันยิ่งใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน

คุณมีธุรกิจอยู่ในประเทศโปแลนด์? ไม่มี? คุณอยากจะทำธุรกิจที่นั่น? เนื่องจากหนึ่งในโดเมนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นคือ .com.pl ที่นำเอาความเป็นที่นิยมของ .com และความเป็นท้องถิ่นอย่าง .pl มารวมเข้าด้วยกัน เปรียบโดเมนของคุณได้กับอาหารที่มีรสชาติคุ้นเคย แต่ว่าเป็นไปในเวอร์ชันโปแลนด์ อีกทั้ง .com.pl ยังเป็นชื่อที่จดจำได้ง่าย เนื่องจาก .com เป็นโดเมนที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก การเพิ่ม .pl ต่อท้ายลงไปก็เหมือนกับยิ่งทำให้มีความชัดเจนในธุรกิจที่คุณทำยิ่งขึ้น: คุณทำธุรกิจอยู่ในประเทศโปแลนด์ และถ้าคุณทำธุรกิจอยู่ในที่นั้น ที่อยู่ .com.pl ก็ฟังดูแล้วน่าจะเหมาะกับธุรกิจของคุณ