comtw

โดเมนสำหรับธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับประเทศไต้หวัน

.com.tw เป็นโดเมนสำหรับองค์กรการค้าในประเทศไต้หวัน หนึ่งในภูมิภาคแรกๆ ที่มีการให้บริการฟรี WiFi อย่างแพร่หลายในประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีธุรกิจด้านไอทีและฮาร์ดแวร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจึงทำให้ประเทศไต้หวันกลายเป็นหนึ่งในสี่ของประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจในแถบเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้และฮ่องกง ด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศอันทันสมัยที่เป็นผู้นำด้านการลงทุนอันไม่หยุดนิ่งของประเทศไต้หวัน โดเมน .com.tw จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารกับผู้คนทั้งในประเทศและนอกประเทศให้ทราบว่า บริษัทของคุณนั้นดำเนินธุรกิจใด

โดเมนสำหรับการสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม

โดเมน .com.tw เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทระดับภูมิภาคที่จัดส่งสินค้าภายในประเทศ หรือส่งออกสินค้าที่ผลิตจากประเทศไต้หวันไปยังทั่วโลก ซึ่งอาจรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ จักรยานและสกู๊ตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ แฟชั่น หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ บริษัทของชาวไต้หวันที่ผลิตแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันลม แก๊ส เสื้อผ้าหรือเทคโนลียีชีวภาพสามารถสร้างผลกำไรได้จากโดเมนนี้ หากธุรกิจของคุณส่งออกพลังงานไปยังตลาดในประเทศไต้หวัน ดังนั้นโดเมน .com.tw นี้น่าจะเหมาะกับธุรกิจของคุณ

โดเมน .com.tw เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ รายการทะเบียนได้รับการดูแลโดย TWNIC องค์กรไม่แสวงกำไรของชาวไต้หวันที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการกิจการสื่อสารแห่งชาติ (NCC) และกระทรวงการขนส่งและสื่อสาร ROC