มีใครบ้างที่ไม่ต้องการ .energy

ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจระดับโลก รวมถึงขั้นตอนตั้งแต่การขุดเจาะ การกลั่น ไปจนถึงการผลิต การส่งมอบ และการขาย ในตอนนี้ บริษัทขุดเจาะ โรงกลั่น ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ที่ทำธุรกิจด้านพลังงานจะมีที่อยู่ของพวกเขาบนเว็บแล้ว

เริ่มเสียงพึมพำ- ลงทะเบียน .energy

จากแหล่งขุดเจาะน้ำมันของซาอุดิอาราเบีย ไปจนถึงฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้าของแคลิฟอร์เนีย ข่าวด้านพลังงานก็ขึ้นหน้าหนึ่งเสมอ ไม่ตกกระแสด้วยที่อยู่เว็บไซต์ดอท energy
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของสินค้าและนโยบายด้านกฎหมาย
โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์