Fosmo 69118 Doteu Leaf Page

คืออะไร .eu

ตั้งแต่ปี 2005 ธุรกิจทั่วทั้งสหภาพยุโรป ได้หันมาใช้ .eu เพื่อโปรโมทตนเองออนไลน์ ตอนนี้คุณสามารถใช้ตัวตนของยุโรปด้วยโดเมน.eu ของคุณเอง

เนื่องจากมีให้เฉพาะสำหรับธุรกิจที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสมาชิก ที่อยู่เว็บไซต์.eu จะช่วยทำให้ลูกค้าที่สนใจมีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าคุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายการค้าของภูมิภาค บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง - รวมถึง Fairtrade International, Microsoft® และ Louis Vuitton® - ก็ใช้โดเมนนี้เพื่อเข้าถึงประชากรกว่า 500 ล้านคน

และใช่ คุณสามารถลงทะเบียนของคุณ .eu ใช้สคริปต์ที่ไม่ใช่ภาษาละติน

ชื่อโดเมนที่สมบูรณ์แบบของคุณกำลังรอคุณอยู่

การค้นหาที่อยู่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณจะง่ายยิ่งขึ้น ด้วยนามสกุลโดเมนใหม่นับร้อยที่กำลังจะให้บริการในเว็บ บอกลูกค้าทั่วทั้งยุโรปของคุณ ว่าคุณเปิดธุรกิจให้บริการด้วย.eu เว็บไซต์