Dot Gay Tld Lp

สนับสนุน เฉลิมฉลอง และเชื่อมต่อกับ .gay

.gay เป็นโดเมนทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการโบกสะบัดธงเพศทางเลือกแบบเสมือนของพวกเขา ซึ่งได้รวบรวมองค์กรระดับชาติ ศูนย์ชุมชนท้องถิ่น ระบบการดูแลสุขภาพ ตัวแทนการท่องเที่ยว นักกิจกรรม นักธุรกิจและภาคส่วนอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรกับชุมชน LGBTQ มันเป็นตราสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณแตกต่างและเป็นการแสดงให้ผู้ชมชาว LGBTQ และพันธมิตรเห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนเป็นที่ต้อนรับในโลก .gay ของคุณ

.gay เป็นมากกว่ากระบอกเสียง มันยังสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ 20%

.gay ไม่เพียงแต่จะทำให้ URL ของคุณเลิศขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกด้วย รายการทะเบียน .gay จะมอบ 20% ของรายได้จากการลงทะเบียนใหม่ .gay เพื่อเอื้อประโยชน์ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรของ LGBTQ รวมถึง GLAAD และ CentreLink โดเมน .gay นำเสนอโอกาสที่น่าตื่นเต้นเนื่องจากชุมชน LGBTQ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการเมื่อพวกเขาเห็นเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมชาว LGBTQ หากคุณสนับสนุนชุมชน LGBTQ รับโดเมน .gay และแจ้งให้ผู้ซื้อชาว LGBTQ ทราบว่าคุณกำลังโบกธงอยู่เคียงข้างพวกเขา
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของสินค้าและนโยบายด้านกฎหมาย
โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์