โดเมนสำหรับผู้คนในประเทศไต้หวัน

โดเมน .idv.tw ที่ผสมผสานระหว่างสองนามสกุลคือ: .idv ซึ่งย่อมาจาก "Individual" และ .tw ที่ย่อมาจาก "Taiwan" ซึ่งเป็นการบอกว่าโดเมน .idv.tw นี้มีไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในประเทศไต้หวัน โดยไม่จำกัดว่าใครบ้างที่สามารถจดทะเบียนโดเมนนี้ได้ ดังนั้น หากคุณเป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีเว็บไซต์เพื่อใช้งานในประเทศไต้หวัน โดเมนนี้น่าจะเหมาะกับคุณมากที่สุด